2. 12. 2023
10:00-19:00
Vánoční Kendování + Nozomi Cup
Tradiční turnaj Kendō.
Hradec Králové